วันนี้  ช่วงพักกลางวัน  ขณะกำลังรับประทานอาหารกลางวัน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ได้ขออนุญาตคุณครูสมเดช  คุณครูสอนวิทยาศาสตร์
        "คุณครูครับ  ผมยืมชั่ง  ชั่งไข่หน่อยครับ"
        ก่อนที่เด็กกลุ่มนี้  จะได้พูดประโยคนี้  สืบเนื่องมาจากโรงเรียนได้รับแจกพันธุ์ไก่ไข่  ผ่านมหาชีวาลัยอีสาน  และได้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงจาก ดร. วนิดา  กำเนิดเพ็ชร  ผู้คิดค้นพัฒนาสายพันธุ์
       การนำความรู้ใส่ลงในเล้าไก่  คือสิ่งที่เด็กกลุ่มนี้ได้ดำเนินการ  ตลอดจนการเฝ้าสังเกต  เป็นระยะ ๆ  พร้อมการจดบันทึกข้อมูล
       วันนี้ เป็นวันแรกที่แม่ไก่จำนวน  49  ตัว (ตัวผู้  1  ตัว)ออกไข่  จำนวน  3  ฟอง  คงเป็นการขอบคุณที่วันนี้  ได้ทำที่สำหรับให้ไก่ ขึ้นไข่อย่างเป็นที่เป็นทาง 
       ผลการชั่งนำหนัก  ปรากฏว่าเป็นไข่ขนาดเล็ก อีกไม่นาน เด็ก ๆ ที่รับผิดชอบจะทำให้เป็นขนาดจัมโบ้ให้ได้
       ข้าวจี่ของเราครั้งต่อไป  คงไม่ต้องไปหาไข่จากไหนแล้ว  เพราะเรามีโรงงานผลิตไข่เองได้แล้ว