วันนี้ได้เป็นคุณลิขิตกรายๆ จากการประชุมกรรมการบริหารและหัวหน้าทีมชั้นถึงความสำเร็จในการจัดการโครงการที่เป็น best practicesของแต่ละทีมชั้น รู้สึกประทับใจหลายๆทีมชั้น แต่ขอนำเสนอทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชื่อโครงการ"เดินแถวแจ๋วที่สุด" วิธีการหลังจากครูในทีมชั้นตกลงเลือกเรื่องนี้เป็นโครงการที่จะทำแล้ว ก็เลือกนักเรียนเป็นตัวอย่างในการเดินอย่างมีสมาธิ มีสติ แล้วให้เพื่อนเดินตาม ทุกก้าวไมรีบ ไม่ช้า ตรงแถว ใครมาช้าให้อยู่ท้ายแถว ถ้าเป็นเวลาเร่งรีบให้เดินเป็นคู่ เดินอย่างมีสติ เริ่มที่ห้องประถมศึกษาปีที่ ๒.๔ คุณครูวัลภา สนธิเกษตริน ทำได้ประมาณ ๒ เดือน และขยายไปยังห้องอื่นๆของชั้น ป.๒ ก็เดินตาม โอกาสหน้าจะนำรูปมาลงให้ดูนะคะ