ในวันนี้  ที่โรงเรียนคึกคักเป็นพิเศษ  เพราะเด็ก ๆ  ส่วนหนึ่ง  ที่ได้จากกันไปหลายวัน  ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง  พร้อมเรื่องราวดี ๆ จากความทรงจำมาฝากกัน
     คณะหนึ่ง  กลับจากการไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มูลนิธิข้าวขวัญ  จังหวัดสุพรรณบุรี  อีกคณะหนึ่งมาจากการไปทำกิจกกรมที่มหาชีวาลัยอิสาน
           หลังจากที่คณะกรรมการนักเรียน  รายงานกิจกรรม  ประจำวัน เสร็จสิ้นลงแล้ว  (ร้องเพลงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  รายงานกิจกรรมการทำความสะอาด  รายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของสังคม)  เป็นกิจกรรมบอกกล่าวเล่าแจ้งให้เพื่อน ๆ ได้ทราบถึงการไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           ค่ายสุพรรณบุรี  บอกว่า  ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เชิงเกษตร  เรียนรู้เกี่ยวกับแมลง  การปลูกข้าวปลอดสารพิษ  การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  การคัดเลือกพันธุ์ข้าว     ได้เห็นพันธุ์ข้าวที่มีความแปลก  การกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  สนุกมากมาก  ปีหน้าอยากไปอีกค่ะ
           ค่ายมหาชีวาลัยอิสาน  อำเภอสตึก  ได้เรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกับผู้อื่น (คณะเครือซิเมนต์ไทย  ผู้ใจดีกับน้อง ๆ)  เห็นกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ  การแสดงศักยภาพในตัวตนออกมาอย่างเต็มที่  ในการร้องเล่นอย่างเต็มที่    และสุดท้าย  เขาสรุปว่า  สนุกสุด ๆ กับการวิ่งแข่งกับนกกระจอกเทศและการขับรถในสวนป่า  เรียนด้วยความสนุก  ทำอย่างเต็มที่  จนได้รับเสื้อสามารถจากทีมเครือปูนซิเมนต์ไทย
           การมอบโจทย์ให้เด็ก  แล้วให้เขาร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ปัญหา  เพื่อให้เขาหาคำตอบด้วยตนเอง  เป็นการฝึกเผชิญสถานการณ์จริง  เป็นวิชาที่เด็กและครูที่นี่เจอเป็นประจำ  เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก