การสร้าง แรงบันดาลใจ

      บางคนเกิดแรงบันดาลใจ  จากการได้เห็นบางคนเกิดแรงบันดาลใจจากการได้ฟัง  ขณะที่คนบางคนเกิดจากการอ่าน  การจุดประกายไฟในความคิดจนเกิดแรงบันดาลใจขึ้นนั้น  ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ ด้วยกรรมวิธีต่างๆ และประกายไฟเหล่านี้ ทำให้คนธรรมดา เปลี่ยนเป็นเศรษฐี  นักศึกษากลายเป็นศาสตราจารย์