ทิศทางของแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

  ติดต่อ

  ข้อสรุปแผนกลยุทธ์  

 

1. มองประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  ชุมชนเป็นสำคัญ

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  และภาคส่วนต่างๆ

3.  การให้คุณค่าต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ไม่แยกส่วน

4.  การสร้างให้เกิคุณค่า  ความภูมิใจ  และแรงจูงใจในการทำงาน

5.  การทำงานเป็นทีม  สหสาขา

6.  การบริหารจัดการที่โปร่งใส  มีความยืดหยุ่นคล่องตัว

7.  การพัฒนาให้เป็นองค์กรเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4

หมายเลขบันทึก: 76449, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:16:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)