ทิศทางของแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

  ติดต่อ

  ข้อสรุปแผนกลยุทธ์  

 

1. มองประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน  ชุมชนเป็นสำคัญ

2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  และภาคส่วนต่างๆ

3.  การให้คุณค่าต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  ไม่แยกส่วน

4.  การสร้างให้เกิคุณค่า  ความภูมิใจ  และแรงจูงใจในการทำงาน

5.  การทำงานเป็นทีม  สหสาขา

6.  การบริหารจัดการที่โปร่งใส  มีความยืดหยุ่นคล่องตัว

7.  การพัฒนาให้เป็นองค์กรเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 76449, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สม.4

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)