ต้องขอบคุณคุณหมอสมบูรณ์และคุณบอนนะ  ที่ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการทำ 5 ส 
ซึ่งครูอ้อยก็กลับมาทำความสะอาดโต๊ะทำงานทันที
ในขณะที่เก็บเอกสารอยู่นั้น  ครูอ้อยก็เลือกเอกสารที่ยังใช้ได้ดีอยู่  กับเอกสารที่ใช้ไม่ได้แล้ว  ครูอ้อยจัดเป็นหมวดหมู่และเย็บเป็นเล่มบ้าง  เอาไม้หนีบไว้บ้าง  เวลาค้นหา  จะได้ค้นหาได้ง่ายๆ  ครูอ้อยคิดเท่านี้เอง
มาดูโต๊ะทำงานของครูอ้อยสิ  เมื่อทำ 5 ส แล้ว  โล่งดีจัง

 
มีกระดานไวท์บอร์ดใหม่อันหนึ่งยังไม่ได้แกะใช้งานเลย  ก็เอามาแกะและเขียนไว้ว่า  ครูอ้อยอยู่หรือไม่  และอยู่ที่ไหน 
ปรากฏว่า...ในสัปดาห์นี้ครูอ้อยไม่ได้อยู่ในห้องทำงาน  นักเรียนมาหาครูอ้อย  มาส่งงานกับครูอ้อย  และเห็นบอร์ดที่เขียนไว้  จึงตามไปหาครูอ้อยที่ห้องธุรการทันที 
ดีจัง.....ไม่เสียงาน...งานเป็นปัจจุบัน...ขอบคุณ...คุณหมอสมบูรณ์  และคุณบอน  ที่จุดไฟลนก้นครูอ้อย  นะคะ