ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (45)

ความฝันมันอยู่ไกลเสียเหลือเกิน แต่ถ้าเราสามารถทำความฝันให้เป็นจริงด้วยตัวเราเอง ทำไมเราไม่รีบทำ ทำไมเราไม่ขวนขวายที่จะทำ นำไปสูความสำเร็จ อย่ามัวแต่นั่งรอบุญวาสนาเลย เรื่องผลงานทางวิชาการ เราต้องทำเองค่ะ รอวาสนาไม่ได้หรอกค่ะ

ครูอ้อยเขียนบันทึก  ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ข้อที่ 10  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ซึ่งท่านผู้สนใจอ่านได้ที่บันทึกเรื่องก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (44)

พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ    ควรศึกษาและจัดทำร่องรอยไว้ได้แก่   การวางแผนในการใช้เวลา   การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย  

สำหรับค่ำนี้ครูอ้อยจะเขียนบันทึกเรื่อง   ให้บริการเท่าเทียมกัน 

เรื่องนี้เขียนไม่ยากที่จะออกมาเป็นรูปธรรม  และครูอ้อยพอจะมองเห็นแนวการเขียนว่า  จะเขียนแบบใดแล้ว   
ซึ่งท่านผู้รอรับการประเมินต้องศึกษาสภาพปัญหาของบริบทในโรงเรียนของท่านว่า    ท่านได้....ให้บริการเท่าเทียมกัน    อย่างไรบ้าง   ในกรณีที่เป็นครูผู้สอนนั้น  การให้บริการ  ก็คือ  การจัดการเรียนการสอน  นั่นเอง  ก็เพียรพยายาม  ใช้เอกสารที่เราสอนทุกห้องเท่าๆกัน  ให้ทำแบบฝึกหัดเท่าๆกัน  มีการแจกเอกสารให้นักเรียนเท่าๆกัน  ก็จะเป็นการบริการเท่าเทียมกัน 
ส่วนการเก็บเป็นเอกสารนั้น....ผู้รอรับการประเมินต้องจัดเป็นเอกสารไว้ด้วยการเขียนรายงานไว้เป็นเรื่อง  และจัดเก็บใส่แฟ้มไว้เลย 
วันนี้ครูอ้อยขอจบเรื่องนี้เท่านี้นะคะ  จะไปเขียนบันทึกในบล็อกอื่นอีกค่ะ  ขอบคุณที่ติดตามนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 76451, เขียน: 05 Feb 2007 @ 19:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)