จริยธรรมกับการใช้ ICT 
ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมหรือไม่

ดิฉันเคยได้ยินมาว่าคนที่ทำงานในสายวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมซักเท่าไหร่  ซึ่งคำกล่าวนี้อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ ต้องรอการพิสูจน์

แตสิ่งที่นักสังคมศาสตร์สามารถทำได้คือบอกกล่าว ตะโกน ดัง ๆถึงผลกระทบในด้านลบให้คนสายวิทยาศาสตร์ได้รับรู้บ้างเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ตระหนักถึงผลกระทบว่า มาได้แรง เร็ว และทำความเสียหายให้กับสังคมโดยรวม