เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ บ่ายๆ ดิฉันเดินทางกลับจากใต้ ลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ ขณะเดินทางกลับบ้าน ได้รับโทรศัพท์จากสาวคนหนึ่งแจ้งว่าจากไอทีวี จะขอเชิญไปออกรายการในเช้าวันที่ ๒๓ มกราคม งงๆ อยู่ว่าเป็นงานอะไร เกี่ยวกับดิฉันตรงไหน แต่ฟังเสียงไม่ค่อยชัดเจนดิฉันจึงบอกให้ติดต่อและแจ้งรายละเอียดที่คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน

เมื่อกลับถึงบ้านดิฉันสอบถามคุณสุภาพรรณ ได้ความว่าเขาจะให้ไปพูดเกี่ยวกับซีอิ๊ว ดิฉันจึงขอให้ทางไอทีวีโทรศัพท์กลับมาหา ได้ความว่าสาวคนนี้ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต แล้วเจอชื่อดิฉันในบันทึกเกี่ยวกับอาหาร (คงจาก GotoKnow นั่นแหละ) คิดว่าดิฉันเป็นนักโภชนาการ งานนี้ต้องขอปฏิเสธเพราะไม่ใช่เรื่องที่รู้ดี แต่ก็ได้แนะนำชื่อนักโภชนาการและนักกำหนดอาหารซึ่งเป็นที่รู้จักไป ๒-๓ ราย

เหตุการณ์แบบนี้เคยเจอมาก่อนแล้ว แต่เป็นโทรศัพท์จากบริษัทขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จะเชิญให้ไปอบรมพนักงาน เขาก็ค้นจากอินเตอร์เน็ตและคิดว่าดิฉันเป็นนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารเช่นกัน

แสดงให้เห็นว่า GotoKnow เป็นแหล่งข้อมูลที่ดี แต่คนค้นต้องใช้ให้เป็นด้วยจึงจะได้สิ่งที่ตรงตามความต้องการ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐