การทำโปรเจก หรือโครงงานของนิสิตนักศึกษา เมื่อทำเสร็จเป็นรูปเล่ม แล้วตกลงว่ามันจะไปที่ไหนต่อได้ มันจะเป็นการช่วยให้วิชาชีพพัฒนาได้จริงหรือ นั้นก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในหัวใจอาจารย์หนุ่มวัยกระเตาะ 

         และแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าถึงเวลาแล้วที่ความรู้ที่ได้จากการทำโปรเจกของนิสิต  ที่ดูเล็กๆ จากสมองเด็กๆ รังสี มน. จะเผยแพร่สู่โลกให้ได้รู้ว่าสมองคนรังสีมีด

         โครงการสมองประกายรังสี ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะนำ อนูสมองที่ได้จากรังสีตัวน้อยๆ นำมาตีแผ่สู่โลกกว้าง

        ขอให้ติดตามต่อกันไปครับว่า ประกายจากสมองของคนรังสี มีดีอย่างไร จะทยอยนำมาเสนอต่อไป

สมองประกายรังสี (2) (3)