จะเริ่มใช้ blog มาหลายครั้ง แต่เข้ามาหาที่อยู่ของตัวเองไม่เจอสักที

วันนี้คุณหนู ทับทิม มาช่วยสอน ก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าจะเข้ามาเขียนทุกครั้งที่มีโอกาสได้ใช้ Intranet