ใส่รูปมาใหม่ตามคำแนะนำของพี่โอ๋ที่จะเทียบกับของที่เพิร์ธให้ฟังค่ะ..

http://gotoknow.org/file/larpalak/surat_lib.gif