โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8  นครสวรรค์ พร้อมแล้วสำหรับการประเมิน HA ขั้นที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้  หลังจากที่ตั้งท่าเพื่อขอรับการประมาณมาประมาณ 5-6 ปี แล้ว  แต่ก็ต้องมีเหตุมาขัดขวางนานาประการ ไม่ว่าการทำ ISO การประเมิน HPH หรือการทำ TQA หรือการเปลี่ยนตัวผู้บริหาร ตอนนี้โรงพยาบาลเอาทุกสิ่งทุกอย่างมายำรวมกัน โดยใช้ขบวนการ KM มาเป็นเครื่องมือในการประสาน  คิดว่า HA ขั้นที่ 1 คงจะผ่านไปโดยไม่ยาก นะครับ