จาการได้เรียนในห้องเรียนที่เพื่อน นำเสนอปัญหาในชุมชนจากการทำแผนหมู่บ้าน พบว่าบางชุมชนมีปัญหาเรื่องขยะอยู่ ก็เลยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในการกำจัด และลดขยะด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก สามารถนำไปใช้ หรือแนะนำชาวบ้านได้ การจัดการขยะที่ดีที่สุด จะต้องไม่นำขยะออกจากบ้าน โดยที่ยังไม่ได้จัดการกับขยะให้ถึงที่สุด ที่สำคัญคือตัวเราร่วมกันสร้างสำนึก ในการคัดแยกขยะ มีข้อปฏิบัติเพื่อการกำจัดขยะด้วยตนเองทีทำได้ง่าย ดังนี้

      1. การลดการใช้ ( Reduce ) เช่น เวลาทีเราไปตลาดก็ใช้ตะกร้าหรือกระเป๋าผ้าไปจ่ายตลาด การใช้ปิ่นโตห่อข้าว แทนถุงพลาสติก ก็ดูน่ารักไปอีกแบบ

      2. การใช้ซ้ำ ( Reuse )เช่น แยกถุงพลาสติกที่ไม่สกปรกมาใช้ได้อีก กระดาษทีใช้น่าเดียวก็นำมาใช้ทั้ง 2 ด้าน

      3. การใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม ( Refill )  ได้แก่ เครื่องสำอางค์ น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว ช่วยลดทรัพยากรในการผลิตได้ด้วย แถมราคาถูก

      4. การซ่อมแซมเพื่อใช้ใหม่ ( Repair ) เช่นเสื้อผ้า โด๊ะ เตียง แทนการซื้อใหม่ ที่สำคัญช่วยประหยัดได้ด้วย

      5. เลือกใช้วัสดุที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ( Return ) เช่น เครื่องดื่มที่สามารถแลกคืนขวดได้

      6. การรีไซเคิล ( Recycle )เป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านร้านรับซื้อของเก่า อาจนำไปแลกไข่ได้ บางครั้งขายได้เงิน  ซึ่งก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวทาวหนึ่ง

      7. การหยุดยั้งหลีกเลี่ยง ( Reject ) จากวัสดุที่ย่อยยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก ถ่านไฟฉายเลือกแบบชาร์ตไฟได้ก็ดีเยี่มเลย

      ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ ลองนำไปใช้กับตนเองก่อน แล้วบอกต่อเล่าสู้กันฟัง จาก 1 คนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆๆ