ชมภาพต่อนะคะ     กิจกรรม เด็กรักป่ากับ หน่วยพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลสุรินทร์

อะไร คือ ศิลปะ  ...ความพอใจ ใช้อะไรวาดก็ได้ มือ หน้า  ...ศิลปะที่สวย คือ   งานที่ยังไม่เสร็จ ต้องสด  มุ่งมั่น

คุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กๆ ทำงาน เรียนรู้ศิลปะในป่า  ลงเฟรมผ้าใบ  ...

ต่างคนก็ได้ กระเป๋า ชิ้นเดียวในโลก กลับบ้านด้วยความภูมิใจ