เช้าวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ นี้ เราได้ประชุมหัวหน้าหน่วยหัวหน้างาน ยามเช้ากัน ได้นำสิ่งต่างๆที่ไปดูงานและพบข้อดีจากการตูงานที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวร มาเล่าสู่กันฟังและนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในสำนักงานคณบดีและโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นเรื่องที่ดี  อาทิเช่น ความสะอาดที่เราได้พบเห็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราจะนำมาพัฒนาให้คณะของเราสะอาดขึ้นได้อย่างไร มีการเสนอให้จัดทำเป็นโครงการโดยบุคลากรฝ่ายต่างๆ ทั้งข้าราชการและนักศึกษายินดีที่จะให้ความร่วมมือ เป็นต้น การให้บริการที่น่าประทับใจของทั้ง ๒ คณะ ก็เป็นอีกเรื่องที่ชาว มข. น่าจะนำมาปรับใช้กับตนเองได้ดีค่ะ