กลยุทธ์การส่งเสริมการอ่าน

อิ่มสมองอิ่มท้อง
         เครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ คือการอ่าน ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นปัญหาที่เราสามารถพบเห็นได้ทุกโรงเรียน จะทำอย่างไรให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ได้มีโอกาสไปประเมินโรงเรียนบ้านนาอุดม อ.สีชมพู พบวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านที่โรงเรียนได้ดำเนินการแล้วประสบผลสำเร็จ จึงขอนำมาเผยแพร่  ไว้นะที่นี้  โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ หนังสืออะไรก็ได้ ทุกวัน จะวันละกี่เล่มก็แล้วแต่ เงื่อนไขคืออ่านแล้วให้สรุปองค์ความรู้ที่ได้แล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน ได้ครบ 10 เล่ม ให้นำไปแลกคูปอง ซึ่งมีมูลค่า 2 บาท แล้วสามารถนำคูปองนี้ไปแลกซื้อสินค้าจะเป็นขนม ไอศครีม ที่ร้านสหกรณ์ของโรงเรียน กิจกรรมนี้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านมากขึ้น โรงเรียนใดจะนำไปประยุกต์ใช้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)