คิดว่า อาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่รู้จัก "สถาบันการพลศึกษา"  หรือยังไม่คุ้นเคยกับชื่อสถาบันการพลศึกษานัก    และ หากพูดถึง "สถาบันการอุดมศึกษา"  หลายคนก็คงจะไม่นึกไปถึงชื่อของ สถาบันการพลศึกษา

เนื่องจากหากคุณเปิดเว็บไซต์ ของสถาบันการอุดมศึกษา (สกอ.) คุณก็จะไม่เห็นชื่อ สถาบันการพลศึกษา 

ทำไมข้าพเจ้าถึงได้บันทึกเรื่อง  สถาบันการพลศึกษา กับ สถาบันการอุดมศึกษา??   มันเกี่ยวข้องกันอย่างไร   และมีความสำคัญต่อความคิดเห็นข้าพเจ้าอย่างไร??

เนื่องจากข้าพเจ้า เป็นบุคลากรคนหนึ่ง ในสถาบันการพลศึกษา  ซึ่งหากพิจารณาจาก พระราชบัญญัติการพลศึกษา  ก็จะเห็นว่า สถาบันการพลศึกษา ทั้ง 17 วิทยาเขต   เป็นสถาบันการอุดมศึกษา 

แต่ทำไม  สถาบันการพลศึกษา  ยังมีอะไรที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ นะ   


มันมีหลายประเด็น  เกินกว่าที่จะนำมาบรรยาย ณ ที่นี้  ดังนั้นไม่ขอกล่าวถึง

ขอเล่าประสบการณ์หนึ่ง  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน WUNCA&ICT2007  ซึ่งได้จัดขึ้นที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  เมื่อวันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 2550  โดยการจัดงานครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา      

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและดีใจที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีการร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมขึ้น 

แต่เมื่อข้าพเจ้าได้พิจารณาดูรายชื่อสถานศึกษาที่อยู่ร่วมเครือข่าย  ก็ได้เห็นว่า  ไม่มีสถาบันการพลศึกษาเลย     

แต่อย่างไรก็ยังได้รับโอกาสดีๆ จากที่คณะผู้จัดทำ  เมื่อข้าพเจ้าติดต่อไป  ทางคณะผู้ดำเนินงานจึงได้เชื้อเชิญให้ทางสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม  และได้โอกาสดีที่คณะผู้บริหารเห็นความสำคัญได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้โอกาสทั้งสถาบันและตัวข้าพเจ้าในการเข้าร่วมงานครั้งนี้

สถาบันการพลศึกษา  ยังใหม่ในหลายด้าน  ยังขาดประสบการณ์ต่างๆ ในด้านการอุดมศึกษา   จำเป็นยิ่งที่จะต้องได้รับคำแนะนำ  หรือ ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการอุดมศึกษาที่เข้มแข็งอื่นๆ        
   

หลายครั้งที่ได้เห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษา   หลายครั้งที่ตัวเองต้องทำงานท่ามกลางความขาดแคลน    แต่ก็พยายามคิดว่า ในความขาดแคลนนั้น  เราต้องสร้างโอกาสดีๆ อื่นๆ ขึ้นมาทดแทนให้ได้     หากไม่เจออุปสรรค  ความเข้มแข็งก็คงจะไม่เกิด ..... ได้แต่หวังว่า  การศึกษาไทยจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงไปพร้อมๆ กัน :)