GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แรงจูงใจในการทำงาน

แรงจูงใจ

แรงจูงใจในการทำงาน  ว่าการทำงานให้ได้ผลดีที่สุดนั้นต้องอาศัยปัจจัยจูงใจ 2 ประการ คือ   ปัจจัยแรก การธำรงรักษาคนให้ทำงานในองค์กรนั้นต่อไป (Maintenance หรือ  Hygine Factors)  ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นให้คนพอใจในงานที่ทำ ได้แก่  นโยบายขององค์กรและการบริหารงาน  การบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  เงินเดือน  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  และปัจจัยที่สองที่เป็นตัวกระตุ้นซึ่งจะนำมาใช้ในการจูงใจให้คนปฏิบัติงานดีขึ้น (Motivation Factors)  ได้แก่ ความสำเร็จของงาน  การยกย่องและการยอมรับนับถือ  ความก้าวหน้า    สำนักงาน   ความรับผิดชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): แรงจูงใจ
หมายเลขบันทึก: 76234
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)