แรงจูงใจในการทำงาน

  ติดต่อ

  แรงจูงใจ  

แรงจูงใจในการทำงาน  ว่าการทำงานให้ได้ผลดีที่สุดนั้นต้องอาศัยปัจจัยจูงใจ 2 ประการ คือ   ปัจจัยแรก การธำรงรักษาคนให้ทำงานในองค์กรนั้นต่อไป (Maintenance หรือ  Hygine Factors)  ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นให้คนพอใจในงานที่ทำ ได้แก่  นโยบายขององค์กรและการบริหารงาน  การบังคับบัญชา  ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  เงินเดือน  สภาพแวดล้อมในการทำงาน  และปัจจัยที่สองที่เป็นตัวกระตุ้นซึ่งจะนำมาใช้ในการจูงใจให้คนปฏิบัติงานดีขึ้น (Motivation Factors)  ได้แก่ ความสำเร็จของงาน  การยกย่องและการยอมรับนับถือ  ความก้าวหน้า    สำนักงาน   ความรับผิดชอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BANSEITOA

หมายเลขบันทึก: 76234, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-19 15:25:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แรงจูงใจ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)