ปีใหม่50นี้จัดที่บ้านอาจารย์  ผศ.ดร. ธนิดา  ร่วมกับ รุ่นสม.3 ได้ร่วมร้องเพลงหลายเพลงสนุกมาก  อาหารอร่อย  ดนตรีดี  ความสัมพันธ์ระหว่างร่นพี่กับร่นน้องสามัคคีกันดีมาก  รวมทั้งได้สนิทสนมกับรุ่นพี่และอาจารย์มากขึ้น