"บ้านสีเทา"...ตอน คุณมดแดง.....

จริยธรรมค้ำจุนสังคมมดแดง สามัคคี คือ พลัง สิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งหรือมหัศจรรย์ของมดแดง คือ ขั้นตอนการสร้างรัง จนได้ชื่อว่าเป็นมดที่ฉลาดที่สุด หรือมีวิวัฒนาการสูงที่สุด ในบรรดามดทั้งหมด ในโลกนี้ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20,000 กว่าชนิด เพราะการสร้างรังของมดแดง เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างตัวอ่อนกับตัวเต็มวัย คือ มดงาน นั่นเอง ซึ่งปกติแล้ว การสร้างรังถือเป็นหน้าที่หลักของมดงานเท่านั้น เราเกิดเป็นคนเรียกตัวเองว่ามนุษย์  มีมันสมองใหญ่โต  แต่สามัคคีกันเท่ามดแดงได้หรือเปล่า หรือมีแต่พลังทำลายล้างแค่นั้น  มนุษย์หนอ....