จังหวัดยะลาได้ชื่อว่าใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน เพราะมีการจัดผังเมืองได้ดีเยี่ยมบ้านเมืองสะอาดสวยงามมาก แต่หลังจากเรียนจบจากยะลามา 13 ปีเต็ม ไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมอีกเลยได้ฟังว่ามีแต่ความรุนแรง  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนยะลาเป็นคนโอบอ้อมอารีมาก เราเคยวิเคราะห์กันอย่างจริงจังหรือเปล่าว่าอะไรที่ทำให้ยะลาเมืองที่เคยสงบถึงต้องมีเรื่องร้ายอย่างนี้ เพราะการพัฒนาที่ผิด เพราะการขาดการศึกษา หรือเพราะลัทธิบริโภคนิยม ที่ทำให้พวกเราลืมขนบธรรมเนียมประเพณีดังเดิมของเรา 

ถึงจะจากยะลามาเสียนานแต่ยังคงคิดถึงเมืองยะลาและยังจะกลับไปเยี่ยมเมืองงามชายแดนเราคงไดเห็นน้ำใจคนยะลาเหมือนเดิม