เนื่องจากผู้เขียนช่วยท่านอาจารย์    John Eyles   อบรมครูประมาณ 50 ท่าน โดยใช้ Moodle ใน websites www.thelivingclassroom.org. ปรากฏว่า ครู-อาจารย์หลายๆท่านอยากได้รูปที่ผู้เขียนถ่ายให้ ผู้เขียนก็ใจดีให้ copy จากเครื่อง Notebook ที่ผู้เขียนเอารูปลงไว้ให้ แต่เมื่อกลับไปห้องพักอยากจะตายครับ  computer ใช้ไม่ได้ เปิด internet ที่ใช้ wireless ไม่ได้ โอยเป็นอะไรนี่ เมื่อใช้ โปรแกรม AVG 7.5 พบว่าพบไวรัสถึง 75 ตัว โอยมาได้อย่างไร ขนาด up date ตัว AVG 7.5 บ่อยๆ ไวรัสส่วนใหญ่เครื่องฟ้องว่าเป็นดังนี้

 

1.              Trojan horse PSW.Generic 3.cdo

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 90pt; text-indent: -36pt; text-align: justify; tab-stops: list 90.0pt" class="MsoNormal">2.             Trojan horse PSW. Legendmin.DYS</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 90pt; text-indent: -36pt; text-align: justify; tab-stops: list 90.0pt" class="MsoNormal"></p><p>                  3.              Trojan horse Legendmir.DYU </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-align: justify" class="MsoNormal">เมื่อฆ่าไวรัสไป 75 ตัวเครื่องดีขึ้น เมื่อใช้ AVG Anti-Spyware ยังพบ ดังนี้</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-align: justify" class="MsoNormal">1.Trojan.Agent.abf  ความเสี่ยง(risk)  high</p>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-align: justify" class="MsoNormal">2.Trojan .OnlineGames.es ความเสี่ยง(risk)  high</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 54pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>         3.Trojan Lmir.bio  ความเสี่ยง(risk)  high </p><p></p><p align="justify">  งงว่าแอบไปเล่นเกมตอนไหน  ติดไวรัสมามากเหลือเกิน ทุกวันนี้ถ้าจะใช้คอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ใหม่คือ ต้องรู้เท่าทันไวรัสด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  </p>