วันนี้ได้ไปร่วมงานศพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งประสบอุบัติเหตุ ตั้งณ ศาลาวัดเซนต์นิโกลาสได้ฟังพระสงฆ์คริสต์(เขาเรียกกันว่าคุณพ่อ)ชื่อบาทหลวงชวินท์ เสงี่ยมแก้ว เทศน์เตือนใจผู้ที่ไปร่วมสวด ฟัง แล้วทุกประโยครู้สึกโดนใจ จับใจความได้บางส่วนเลยอยากบันทึกไว้  " ทุกคนมี ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน เพียงแต่ว่าจะใช้ให้คุ้มค่าหรือไม่ เวลาย้อนคืนไม่ได้  เราต้องทำความดีในวันนี้ให้ดีที่สุด  เพื่อให้เป็นอดีตที่ดี แล้วอนาคตก็จะดีไปด้วย  โอกาสเป็นของทุกคนที่จะบริหารเวลาของชีวิต "
    ฟังแล้วสะท้อนใจว่าเรามักไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้  บริหารเวลาไปตามอารมณ์บ้าง ตามความรู้สึกนึกคิด ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเอง ฮึม.. รู้สึกว่าวันนี้เห็นชีวิตตัวเองมากกว่าทุกวันนะ

เทวดา