บริษัทยาข้ามชาติขายยาต้านไวรัสให้ประเทศไทยในราคาแพง  ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุข น.พ มงคล ณ สงขลา ตัดสินใจให้องศ์การเภสัชกรรมนำเข้ายาต้านไวรัส จากอินเดียเช่น Effavaren 600 mgเข้ามาขายเม็ด7บาท(อยู่ระหว่างติดฉลากภาษาไทย) ราคาขายยาตัวนี้ของบริษัทข้ามชาติในไทยเม็ดละ 75 บาทเป็นการบวกกำไรมหาศาลและกระทรวงสธ.กำลังจะนำเข้าตัวอื่นๆอีก  ถ้าเดินหน้าสำเร็จรัฐบาลและผู้ป่วยเอช ไอ วี จะลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอดส์หลังจาก   บริษัทยาขายในราคาแพงมาหลายๆปีสูบเลือดสูบเนื้อคนไทยมานานแล้ว   ดิฉ้นเชียร์ท่านมงคลให้เดินหน้าลุย อะไรที่เกิดประโยชน์ต่อคนไทยต่อไปค่ะ