OK...เบตง ท่านอาจคิดว่าเป็นชื่อหนัง แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ครับ เพียงแต่ชื่อเรื่องละม้ายคล้ายกัน เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ 30 ม.ค.2550 ที่ผ่านมา CARD มีการสอบพนังานจ้างตามภารกิจ เพื่อทดแทนคนเดิม กรรมการลงคะแนนผลการสอบครั้งนี้ ผลการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สอบผ่านได้ บรรจุฯ คือ คุณกนกวรรณ  สุดจริง เธอมาจาก อ.เบตง จ.ยะลา และนี่คือที่มาของชื่อบันทึกนี้ครับ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังที่ว่านั้นเลย

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับสู่การทำงานที่ CARD ครับ

วิชิต ชาวะหา
 31 ม.ค. 2550