ประกาศรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผอ.ดิศกุล ครั้งที่สอง ช่วงเรียนรู้ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๐        ชาวกศน.แปดริ้ว ที่ได้แต้มคะแนนประจำเดือน            Top Ten        เรียงตามลำดับดังนี้

     กลุ่มนำหน้าคว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย
      ๑. คุณammy     ๑๘   แต้ม
      ๒. คุณทัศนีย์      ๑๗   แต้ม
      ๓. คุณชูวิทย์      ๑๖    แต้ม
      ๔. คุณห้องสมุดจังหวัด ๑๓ แต้ม

 
     กลุ่มตามมาหาความหมายต่อไปอย่าได้ท้อ
      ๕. คุณpimporn, คุณSasi และ คุณเสน่ห์  คนละ ๘ แต้ม
      ๖. คุณคนบ้านโพธิ์  ๖  แต้ม
      ๗. คุณนลินทิพย์, ศบอ.บางน้ำเปรี้ยว คนละ ๔ แต้ม
      ๘. คุณบุคลากรศบอ.บป, คุณ Srinibul , คุณTew  คนละ ๓ แต้ม
      ๙. คุณคนนอกโรงเรียน คุณธวัชชัย, คุณปวช.ทีม, คุณนู๋น้องบางปะกง และ คุณไม่แสดงตน คนละ ๒ แต้ม
      ๑๐. คุณนิทัศน์ ,คุณศบอ.บางปะกง, คุณครูหนิงปวช. คุณสมรักษ์ ,คุณป้าแป้น ,คุณศบอ.บางคล้า(ชุลีพร) และคุณศบอ.สนามชัยเขต คนละ ๑ แต้ม

       วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ขอเชิญกลุ่มนำหน้าคว้ารางวัลชนะเลิศมารับรางวัลในการประชุมประจำเดือน ด้วยครับ
    
       สำหรับผู้ที่ใช้นามว่า ศบอ.บป. นั้นยังสงสัยว่าเป็นบางน้ำเปรียวหรือ บางปะกง กันแน่ แนะนำตัวด้วยครับ เพราะต้องเอาไปรวมคะแนนของอำเภอ และคุณห้องสมุดประชาชนจังหวัดนั้นเป็นคุณยุ้ย หรือคุณอุดากร แนะนำตัวด้วยครับ