นานแล้วที่ไม่ได้รับซองจดหมายแบบนี้  เป็นซองจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ 
ในซองนั้นเป็นหนังสือแบบ Pocket book
กลับมาดูที่หน้าซอง   ผู้ส่งคือ  อำนาจ  แสงสุข  เอ.....ใครนะ  สงสัยจัง 
ส่งมาจากกาฬสินธุ์  อ้าว.....  คุณบอนหรือไงที่ส่งมา 
แต่เอ๊ะ   คุณบอนไม่ได้มีชื่อนี้นี่   จ่าหน้าซองถึงครูอ้อย  เขียนชื่อจริง  นามสกุลจริง  ได้ถูกต้องเสียด้วย  ต้องเป็นคนที่รู้จักจริงๆ 
กลับไปดูหนังสือดีกว่า  ปกสีขาว  เขียนว่า  ก่อร่าง  สร้างฝัน  ที่หนองสรวง  อ๋อ.....นึกออกแล้ว  คุณ น.เมืองสรวง  เพื่อนของคุณบอนไง  ส่งหนังสือมาให้ 
ที่หน้าปกมีรูป  และเขียนว่า  " มิติใหม่แห่งการพัฒนาบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่ 8 ปีแห่งความมุ่งมั่น  เพื่อสร้างฝันในชุมชน
ผู้เขียนคือ.....  อำนาจ  แสงสุข....  อาษา  อาษาไชย  อ๋อ  .....  คุณบอน   นั่นเอง 
รับรองว่า  ครูอ้อยจะอ่านและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  ขอบคุณผ่าน GotoKnow ที่ส่งหนังสือมาให้อ่านค่ะ