วันนี้ไปดูแลนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือเน้นธรรมะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ วัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นนโยบายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ - ผู้บำเพ็ญชั้นป.๑ป.๔ม.๑ การเข้าค่ายจะเน้นด้านธรรมะ ถ้าเป็น ป.๒ ป.๕ ม.๒ เน้นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วน ป.๓ ป.๖ ม.๓ เน้นด้านระเบียบวินัย
     แอบถามนักเรียนที่ไปเข้าค่ายนี้ว่า "เป็นอย่างไรบ้าง"
     ทั้ง ๔ คนที่แอบถาม ตอบเหมือนกันว่า "ดีครับ พระอาจารย์สอนให้เรามีสติ สำรวม สอนสนุกดี ไม่เครียดเลย" 
      คิดๆ ว่าพระสมัยนี้ ( ทั้งสองท่านที่เป็นวิทยากร) พัฒนาการสอนธรรมะได้น่าสนใจ สาระดี เทคนิคดี พูดดี ทันสมัยได้สาระ ถ้านักเรียนได้สัมผัสกับธรรมะใกล้ๆ อย่างนี้เดือนละครั้งก็คงจะดีนะ  ความซนของเด็ก ซ.น. คงจะลดลงไปเป็นกอง

 
 ฟังธรรมะ
 นอนธรรมะ
 นอนสติ
 ฝึก