ครู

                       ครู.... คำนี้มีพลังนะตัวเองก็เป็นครูมานาน จนวันนี้ก็คิดว่ายังไม่เป็นครูที่ดีเท่าไดนัก เทอมนี้สอนวิชาสุนทรียภาพทางศิลปะเด็กปฐมวัย ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ในการสอนจะให้นักศึกษาได้คิด แก้ปัญหา เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่นการไปสังเกตการสอนในชั้นเรียน  การทดลองจัดกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่มีความพร้อมมาก ปานกลาง และน้อย เพื่อให้นักศึกษาเห็นความหลากหลายของเด็ก และการศึกษาดูงาน ในการเรียนรู้กิจกรรมทุกอย่าง ได้ให้นักศึกษาบันทึกความรู้สึกและการเรียนรู้ที่ได้รับ ให้เขียนอย่างสบายใช้ภาษาง่ายๆตามความรู้สึกของนักศึกษา บันทึกทุกครั้งหลังการทำกิจกรรมหรือการเรียนการสอนและส่งให้ครูอ่านเราอ่านแล้วรู้สึกดีที่นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเขียน การสรุปความ  สาระในการเรียนรู้จะเป็นการลงทำกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย เช่นการพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุ ปั้นแป้งโด การประดิษฐ์ ฯลฯ ....วันนี้ได้สรุปการเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายโดยเขียนเป็นคำถามให้นักศึกษาตอบ ช่วยกันตอบเป็นกลุ่ม ....ที่ประทับใจมากคือให้นักศึกษาสรุปขั้นตอนการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้  นักศึกษากลุ่มนี้เขียนตอบว่า.... 1 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะที่นักศึกษาสนใจ  2 ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 3 นำองค์ความรู้มาเสนอโดยการทำกิจกรรม 4 เรียนรู้แบบ Learning by doing  5 สรุปความคิดเห็น ความรู้สึก ท้ายคาบเรียนลงสมุด 6 ผ่อนคลาย  ยืดหยุ่นการส่งงาน การทำกิจกรรม ดูงาน และนักศึกษาก็อธิบายรายละเอียดแต่ละข้อให้ฟัง ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจำไม่ได้เหมือนกันขั้นตอนกระบวนการที่สอนผ่านมามีอะไรบ้าง ภูมิใจกับผลที่เกิดกับนักศึกษามาก(สังเกตจากการสรุปคำตอบ)  และท้ายสุดของชั่วโมงวันนี้ ก็ให้นักศึกษาวิจารณ์การสอนของครู เขาก็ชมเรา แต่เราก็ถามว่าจะให้ครูปรับปรุงตัวเองอย่างไรบ้าง  นักศึกษาก็บอกไม่มี (แต่ครูไม่เชื่อนักศึกษาอาจไม่กล้าพูด)                ครูต้องรักในอาชีพ รักที่จะให้ และรักในศิษย์ทุกคน ......จะมีความสุขทั้งศิษย์และครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของหิ่งห้อย

คำสำคัญ (Tags)#รักในศิษย์#ภุมิใจในอาชีพครู

หมายเลขบันทึก: 75846, เขียน: 01 Feb 2007 @ 23:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์ถ่อมตัวมากไปแล้วค่ะ     จากที่ได้อ่านบันทึก อาจารย์มีการสอนที่น่าสนใจมากค่ะ
  • แต่การเป็นอาจารย์เราก็ไม่ควรหยุดนิ่ง  ควรจะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ  อมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
  • สงสัยหว้าคงต้องขอแวะเข้ามาเรียนรู้ด้วยคนค่ะ  เพราะเราอยู่ใกล้กัน
เขียนเมื่อ 
   ขอบคุณ อ.ลูกหว้าค่ะที่เข้ามาเยี่ยม จริงๆแล้วนักศึกษาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอีกมาก แต่เป็นในทางบวกมากซึ่งอาจารย์อยากให้เขาเห็นจุดเสียบ้าง เพื่อเราจะได้ปรับปรุงต่อไป ขอบคุณและยินดีอย่างยิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • มาขอบคุณครับ
  • มาดูว่าอาจารย์จัดการเรียนการสอนด้วยครับ
  • ลองให้นักศึกษา feedback ในกระดาษโดยไม่ต้องลงชื่อว่าของใคร  รับรองได้ข้อวิจารณ์จากนักศึกษาครับอาจารย์
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์เช่นกันที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ และขอโทษที่เพิ่งตอบ เดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัยที่เชียงใหม่ และประชุมต่อที่กรุงเทพฯเพิ่งกลับมา ปีหมูทองนี่โชคดีเรื่องงานค่ะ ทำงานเจ็ดวัน จ็ดอย่างค่ะ เมื่อสักครู่เข้าไปเยี่ยมบล๊อกอาจารย์แล้วแต่ยังไม่ได้แลกเปลี่ยน อาจารย์มีงานและประสบการณ์น่าสนใจค่ะ ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • แวะมาขอบคุณ
  • คงได้มีโอกาสพบอาจารย์นะครับ