สิ่งที่ไร้ชีวิต ไม่ได้พัฒนามาจากกลไกภายใน  แต่เป็นการพัฒนาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น

นักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะผลิตยารักษาโรคไข้หวัดนก เขาก็สำรวจดูธาตุทางเคมี  และกฎทางเคมีหรืออื่นๆ แล้ว "สังเคราะห์" เข้าเป็นเม็ดยา  จากนั้นจึงนำไป "วิจัย"ทดลองใช้  แล้วนำผลมาประเมิน  ปรับปรุงให้ดีขึ้น  แล้ว "วิจัย" ทดลองใช้  นำผลมาปรับปรุง  วิจัย  นำผลมาปรับปรุง  วิจัย  ทำเช่นนี้เรื่อยไป  จนกว่าจะได้ยาที่มีประสิทธิภาพที่สุดตามต้องการ   ดังนี้  เป็น  R & D

นักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะสร้างรถยนต์ที่ใช้วัสดุที่เบาที่สุด  แต่ทนทานที่สุด  สามารถแล่นได้ทั้งบนถนนและบนอากาศ  ใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด  สร้างรถต้นแบบและวิจัยทดลองใช้  แล้วนำผลมาประเมิน  ปรับปรุง  แล้ววิจัยต่อไป   นำผลมาปรับปรุง  แล้ววิจัยต่อไป  ทำเช่นนี้จนได้ผลเป็นที่พอใจ  ดังนี้ เป็น R & D

ฯลฯ

ผู้ประดิษฐ์และวิจัยพัฒนา จะต้องเป็นผู้ที่มีทั้ง "ปัญญาสูง"  และมี "ความคิดสร้างสรรค์สูง"

ถ้าถามว่าคนประเภทนี้ที่เป็นคนไทยมีไหม?  คำตอบก็คือ มี  และมีมากเสียด้วย

ถ้าถามว่าทำไม่ค่อยได้ยินชื่อที่เป็นภาษาไทยที่ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์  ประดิษฐ์วิทยุมือถือ  ประดิษฐ์เครื่องยนต์แปลกๆ ฯลฯ ?

ผมก็ไม่รู้ครับ  อาจจะเป็นเพราะระบบการศึกษาของเรา "เน้นท่องจำ"กระมังครับ

เพราะ"ศัตรู"ตัวร้ายกาจของความคิดสร้างสรรค์ก็คือ "การท่องจำ"ครับ