ได้ทำตามใจตนเองบ้างก็สนุดีนะ 
ในบางครั้งคนเราต้องได้ทำตามใจตนเองบ้าง   อยากทำในสิ่งที่อยากทำ 
ไม่ต้องฝืนใจ  ตักตวงความสุขใส่ตนเอง  แต่ไม่ได้เบียดเบียนใคร  ไม่ได้ล่วงล้ำอธิปไตยของใคร  ก็จะทำไปเลย 
เช้าวานนี้  ครูอ้อยได้รับโทรศัพท์จากมิตรรัก GotoKnow ที่เดินทางมาจากแดนไกล  มา กทม. และแวะมาหาครูอ้อย 
เมื่อรู้ว่าอยู่ที่ไหน  ครูอ้อยจึงนำรถคู่ใจออกเพื่อไปรับ 
ตอนนั้นครูอ้อยอยู่ที่โรงเรียนแล้ว  เวลา 07.00 น.  เป็นเวลาที่คนกำลังเดินทางไปทำงาน 
ถนนที่โรงเรียนของครูอ้อยเป็นทางเดียว  ต้องสวนทางกันด้วย 
เวลารถติดก็จะมองเห็นกันอย่างชัดเจน 
ครูอ้อยออกจากโรงเรียน  ไปไหนนะ 
คนที่เห็นก็ต้องสงสัย  รถก็ติดจังเลย  เช้านี้ 
ครูอ้อยกัวลใจมาก ในเรื่องนี้  เพราะไม่คอยได้ไปไหนในเวลานี้ 
ขับรถไปก็คิดไป  ตลอดทาง  จนกว่าจะหมดถนนสายนี้  และไปขึ้นถนนสายใหม่ 
จึงจะไม่ได้สวนทางกับใคร 
เฮ้ ! โล่งอกไปแล้ว  เช้านี้  ครูอ้อยปฏิบัติตาสวนทางกับคนอื่นบ้าง.....บางครั้งก็สนุกดี