หลังจากที่หลายๆหน่วยงานได้ทำการจัดการความรู้ไปแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่หน่วยงานของข้าพเจ้าจะได้เริ่มทำกับเขาบ้าง แม้จะช้าไปหน่อยแต่ก็หวังว่าจะได้รับคำแนะนำ และข้อคิดเห็นรวมถึงประสบการณ์จากท่านๆทั้งหลายมาช่วยเสริมสร้างและเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งนี้นะคะ ในการดำเนินการของการทำการจัดการความรู้ในหน่วยงานครั้งนี้ ก็เริ่มเหมือนแนวคิดที่เขาว่ากันเป๊ะๆเหมือนกัน คือ เริ่มมาจากนโยบายฯ และตามมาด้วยการเห็นความสำคัญในการจัดทำของผู้บริหาร ซึ่งงานนี้คณบดีคนใหม่ไฟแรงของคณะฯเปิดไฟเขียวให้ตลอด ถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ทำงานเป็นอย่างยิ่ง งานแรกของการทำงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้คือ การทำวิจัยเพื่อสำรวจความต้องการ ความรู้ และสภาพที่เป็นจริงของการจัดการความรู้ในหน่วยงาน ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ถ้าได้ผลวิจัยเมื่อไรคงจะมาแจ้งให้ทราบต่อไป