GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คนดีที่ครูชื่นชม

การทำความดีไม่จำเป็นต้องมีสิ่งตอบแทน

นางสาวรัตนา  แก้วกันหา กำลังเรียนอยู่ชั้นม.๓/๑  โรงเรียนเชียงกลมวิทยา  เป็นเด็กที่เรียนดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีน้ำใจงาม    มีความรับผิดชอบสูง  มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่ว่าใครจะใช้ก็ไม่เคยบ่น  จนเป็นที่รัก  ชื่นชมของครู  และเพื่อน   เธอได้สมัครใจมาช่วยงานในห้องสมุดของโรงเรียน  ได้เรียนรู้การทำงานในห้องสมุดทุกวัน  เธอภูมิใจมากที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานในห้องสมุดทุกอย่าง  ทุกวันทั้งเช้า - เย็น  เธอมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาทำงานในห้องสมุด  นอกจากนี้ยังช่วยทำความสะอาดห้องอื่นๆแล้วแต่ครูจะขอให้ช่วยเธอไม่เคยบ่นว่าเหน็ดเหนื่อย  หน้าตาเธอยื้มแย้มแจ่มใส  เธอบอกว่าภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องสมุดจนได้รับรางวัล ดีเยี่ยม  ของห้องสมุดขนาดกลางระดับจังหวัด  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย  เขต ๑  ในวันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๔๙ 

             นี่คือคนดี  คนเก่ง  ของโรงเรียนที่ครูภาคภูมิใจ  ซึ่งถ้าโรงเรียน  หรือประเทศไทย  มีเยาวชนเหมือนกับนางสาวรัตนา  แก้วกันหา  ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คนดีที่ครูชื่นชม
หมายเลขบันทึก: 75662
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)