เมื่อวาน เป็นวันเลือกตั้ง กำนัน ของ ตำบลที่นี่   มีผู้สมัคร 2 ท่าน 

ท่านหนึ่ง เป็น ผู้ใหญ่บ้านที่ใกล้หมดอายุการทำงาน  ต้องการเป็นกำนันซักสมัยหนึ่ง ตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตการงาน   

อีกท่านหนึ่ง ทำงานแทนกำนันเก่าที่เสียชีวิตมานาน เป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกัน

 

    ช่วงต้นมกราคม ที่ผ่านมา เด็กรักป่า ได้รับงบจาก กองทุนการให้เพื่อสังคม เป็นกิจกรรมพัฒนา ชุมชนดูแลป่า ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ
พาแกนนำชาวบ้าน กรรมการรักษาป่า / อบต. ของตำบล ไปศึกษาดูงาน ที่ ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยฯ เพื่อเรียนรู้ หลักสูตรการดูแลป่า และครั้งล่าสุด  เราก็พา  ผู้ใหญ่  ของทุกหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่ ไป ศึกษาดูงานที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา

      เป็นการ ยาก ที่จะรวมผู้นำของทุกหมู่ พร้อมใจกันไปได้เช่นนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี  ที่จะนำ ผู้นำ ไปสัมผัสธรรมชาติ เดินป่า ดูนก  พูดคุยกันเรื่องต้นไม้ ป่า และชีวิต   สร้างความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงการดูแลป่าเล็กๆของหมู่บ้าน ของตำบล

 

        เราพาเดิน ตามเส้นทางไปทางผากล้วยไม้   ทางไปเหวนรก  ผาเดียวดาย   เดินขึ้นเขา ลงห้วย ตามเส้นมอสิงห์โต...........

       ทุกคน อาจจะนึกไม่ถึงว่า เวลาที่เราอยู่ในป่า เราจะลืมสถานภาพ ของเราเอง ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีหน้าที่ การงาน  ธรรมชาติทำให้เรากลายเป็นเด็กเล็กๆ ที่เดินตามกันด้วยความตื่นตาตื่นใจ อยากรู้ อยากเห็น อยากเข้าใจ  ภูเขาสูง ต้นไม่ใหญ่    เพื่อนที่เป็นสิ่งมีชีวิตร่วมป่ากับเรา อาจกำลังจ้องมอง หรือ ไม่สนใจเลย ก็เป็นได้......

 

     คืนก่อนกลับบ้าน  ผู้นำของทุกหมู่บ้าน ร่วมคุย สรุปงานกัน  ในตอนท้ายที่เราประทับใจ

   ผมว่านะ  ไม่ว่า ใครจะได้เป็น กำนัน

ผมก็ช่วย สนับสนุน เรื่องป่า ไม่มียกเว้น และพวกเรา

ต้องช่วยกันด้วย