วันนี้จะไปรวมกิจกรรมประเพณีขึ้นเขาเผาข้าวหลามที่วัดหัวสำโรง อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ในงานจะมีการเผาข้าวหลามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและมีการแข่งกินข้าวหลามแข่งขันจับปลาด้วยและมีสินค้าต่าง ๆ มาขายมากมาย ได้ไปร่วมงานมาครั้งนี้ครั้งที่ 2แล้ว สนุกมากเลย อยากให้ทุกคนไปร่วมงานนี้