บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

ACTION PLAN 49 : พัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ


โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เป็นโครงการหนึ่งที่ผมจัดทำขึ้นเพื่อนำข้อเสนอแนะของผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน

     โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เป็นโครงการหนึ่งที่ผมจัดทำขึ้นเพื่อนำข้อเสนอแนะของผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และจัดแผนพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2548 ความจริงสำนักงานเลขานุการเป็นหน่วยงาน Non-Teaching แต่รอบระยะเวลาการประเมินเป็นตามรอบปีการศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานย่อยภายในคณะ สำหรับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีซึ่งเป็น Non-Teaching เหมือนกัน แต่ประเมินในรอบปีงบประมาณ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เป็นโครงการพื้นฐาน ได้รับอนุมัติงบประมาณเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการประกอบด้วย

  • เลขานุการคณะ เป็นประธาน
  • ผู้ปฏิบัติงานธุรการ 1 คน เป็นกรรมการ
  • ผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ 1 คน เป็นกรรมการ
  • ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน 1 คน เป็นกรรมการ
  • ผู้ปฏิบัติงานบริการการศึกษา 1 คน เป็นกรรมการ
  • ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ 1 คน เป็นกรรมการ
  • ผู้ปฏิบัติงานบุคคล 1 คน เป็นกรรมการ

     ที่ผมเขียนว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละงาน 1 คน นั้นเนื่องจากว่าในงานแต่ละงานมีหลายคน ผมจึงคัดเลือกมา 1 คนจากแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานเลขานุการ ประกอบกับสำนักงานเลขนุการคณะสหเวชศาสตร์ไม่มีหัวหน้างาน มีเลขานุการคณะเป็นหัวหน้างานเพียงคนเดียวแต่การบริหารงานต้องเป็นประชาธิปไตย คือเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับ การดำเนินการโครงการดังกล่าวในวันนี้ผมยังไม่ได้นัดประชุม อาจจะต้องรอหลังการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

      ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ คือ

      ตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output)

  • มีการจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ

     ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

  •   สำนักงานเลขานุการ ได้นำผลการประเมินการประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

      โครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณจัดทำขึ้นการพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการอย่างเป็นระบบ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

หมายเลขบันทึก: 7563เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2005 16:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:01 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี