การวิจัยเชิงประจักษ์

การวิจัยเชิงประจักษ์เป็น Method ในการค้นหาความรู้ของนักวิทยาศสตร์สาขาต่างๆ

การวิจัยเชิงประจักษ์เป็นวิธีการในการค้นหาความรู้ของนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ  ถ้าเราใช้การสังเกตเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของการวิจัย  เราจะไดสองประเภท  คือ (1) ประเภทที่ต้องใช้การสังเกต  และ (2) ประเภทที่ไม่ต้องใช้การสังเกต

(1) ประเภทที่ต้องใช้การสังเกต  การสังเกตหมายถึงการใช้อวัยวะสัมผัสคือ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง  ไปสัมผัสสิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  ถ้าดูแก้วน้ำก็เรียกว่าเราสังเกตแก้วน้ำ   สัมผัสวัตถุ  ถ้าแก้วน้ำตกลงมาแตกเสียงดังเพล้ง  ก็เรียกว่าสังเกตเหตการณ์  การใช้อวัยวะอื่นๆสัมผัสหรือสังเกตก็อธิบายได้ในทำนองเดียวกัน  จะเห็นว่าสิ่งที่ถูกสังเกตนั้นมีอยู่จริง  (Exist)   ถ้าไม่มีอยู่จริงก็สัมผัสมันไม่ได้  และต้องส้มผัสหรือสังเกตซ้ำๆกันไดอีกด้วย  คนอื่นก็สังเกตได้  ถ้าสังเกตไม่ได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้วสิ่งนั้นหามีไม่  ความเชื่อเช่นนี้เป็นความเชื่อแบบ วัตถุนิยม หรือสสารนิยม (Materialism)  วิทยาศสาตร์จะอยู่ฝ่ายนี้  และการสังเกตได้นี้ก็คือการประจักษ์ได้  คำว่า Empiricism, Empiricists, Empirical Research ก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาและถูก Introduced เข้ามาใช้กันในสาขา  การวิจัยจึงเริ่มต้นด้วย  การประจักษ์  คือการสังเกต  บุคคลในฝ่ายนี้ที่แท้จริงจะมี Scientific Mind  แต่ถ้าบอกเพื่อนว่าฉันเป็น Scientist  แต่ไปแอบนั่งยกมือไหว้ศาลพระภูมิขอหวยอยู่บ่อยๆแล้วละก็  ก็คิดเอาเองก็แล้วกัน

(2) ประเภทที่ไม่ต้องใช้การสังเกต  ยังมีความรู้บางประเภทที่ต้องค้นหาด้วยวิธีที่ไม่ต้องสังเกต เช่น ปัญหาว่า  สาเหตุ และ ผล (Cause - Effect)มีจริงหรือไม่,  ความดี - ความชั่ว,  ความถูก - ความผิด,  ความสวย - ความงาม, คืออะไร  มีอยู่จริงหรือไม่ ฯลฯ  จุด, เส้นตรง, 0.00001, ฯลฯ มีจริงหรือไม่   ความรู้เหล่านี้เราสังเกตไม่ได้  เราต้องใช้วิธีอื่น  วิธีนั้นคือ  การคืดเหตผล(Reasoning) แบบ Analytic  เช่น

               (1)    คนทกคนต้องตาย

               (2)    นายแดงเป็นคน

               (3)    นายแดงต้องตาย

ให้สังเกตว่าประโยค (1) เป็นความรู้ตายตัว  (ได้แก่พวก Axiom,Postulate, Assumption, แบบที่ยูคลิต เคยใช้ในวิชาเรขาคณิตในอดีต)   ประโยค (3) เป็นความรู้ที่ได้   ไม่ได้เป็นความรู้ใหม่เลย เพราะเรารู้ล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วจากประโยคที่(1)

รูปแบบเครื่องมือค้นหาความรู้แบบนี้เรียกว่า  Rational Reasearch  หรือวิธีวิจัยแบบ ตรรกวาท  ผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้ในการค้นหาความรู้คือพวกนักปรัชญา  นักคณิตศาสตร์ (ยูคลิต ใช้มากในอดีด)

พวกคนกลุ่มแรกจะเรียกพวกกลุ่มหลังนี้ว่า  พวกค่าย Nonscience  มีธงประจำค่ายว่า  IDEALISM  และเรียกตัวเองว่าพวกค่าย Science  มีธงประจำค่ายว่า  Materialism  และ Realism

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Empirical Researchความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

7558

เขียน

19 Nov 2005 @ 15:15
()

แก้ไข

24 Jun 2012 @ 01:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก