เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 งานวินัยและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร  และชมรม To be No.1 Nu Club  ได้เข้าร่วมโครงการมหกรรมรวมพลคนสร้างสรรค์ To be No.1 พิษณุโลก ณ วิทยาลัยพิษณุโลก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเราได้เข้าไปเตรียมการจัดนิทรรศการในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548  และเข้าร่วมการแสดงนิทรรศการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548  โดยภายในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 
         1.  ไฮท์ไลท์กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด
         2.  ผลการดำเนินงานของชมรม To be No.1 Nu Club

         3.  โฟล๊คซองจากชมรมดนตรีสากล
         4.   การฉายวีดีทัศน์ผู้ติดยาเสพติดและวิธีป้องกันตนจากภัยยาเสพติด
         5.   ตัวมาสคอตรูปช้าง NU 
         และจนถึงเวลาที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีได้เสด็จผ่านจุดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยนเรศวร  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต)  พร้อมด้วย หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต ,หัวหน้างานทุนการศึกษา และประธานชมรม To be No.1 Nu Club ได้ถวายการต้อนรับ และมอบช่อดอกไม้  จากนั้นทูลกระหม่อมได้เสด็จไปทรงแสดงคอนเสริตให้แก่หน่วยงานภาครัฐ,เอกชน,หน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงกลุ่มพลังมวลชนที่มาถวายการต้อนรับพระองค์  ดังบรรยากาศที่ดิฉันขอบรรยายด้วยภาพด้านล่างนี้