การศึกษาอิสระสำหรับตนเอง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นความรู้ "สด" "ใหม่" "ลึก" "ของจริงที่ผ่านการลองปฏิบัติมาแล้ว" และ "ปฏิบัติมาแล้วจนเป็นความรู้"

     วันนี้เป็นวันเวลาของการศึกษาอิสระสำหรับตนเองจริง ๆ ตั้งใจจะ set เวลาไว้อ่าน blog อย่างตั้งใจ เพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้ใช้ internet การลงพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงบางพื้นที่อย่าว่าแต่ internet เลย โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณ โทรศัพท์สาธารณะมีพบเห็นได้บ้าง แต่ก็อยู่ไม่สภาพที่ใช้งานไม่ได้ เช่น เหรียญเต็ม ตู้เสียหายจากโดนงัด โดนทำลาย วิทยุสื่อสารจึงยังจำเป็นอยู่มากสำหรับสถานีอนามัย (ค่าใช้จ่ายในระยะยาวก็ถูกด้วย)

     บันทึกจาก Blog ต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาวิ่งไปเร็วมาก ผมย้อนไปถึงหน้าที่ 13 จากหน้าหลักของ gotoknow.org ใช้เวลาไปประมาณ 5 ชม. (กินข้าวเสีย 1/2 ชม.ด้วย) น่าสนใจมาก เป็นความรู้สดจริง ๆ มีประเด็นมากมายที่เปิดคำถามทิ้งไว้ที่ผมต้องตอบ อันไหนต้องตอบยาว ๆ หน่อยก็ save ไว้ก่อน ถ้าตอบได้เลยก็จะตอบแสดงความคิดเห็นออกไปบ้าง บ้างเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่เคยได้แสดงความคิดเห็นไว้ บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ติดตามเพราะยังเรียนรู้ไม่จบกระบวนท่า (เดี่ยวจะเกิดพิษในเลือด)

     สิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจาก "วันเวลาของการศึกษาอิสระสำหรับตนเอง" แบบเดิมคือการไปเดินหาหนังสือ ทั้งที่ร้านขายหนังสือเก่า ร้านหนังสือใหม่ และห้องสมุดฯ ซึ่งช่วงหลัง ๆ ได้ไปบ้างแต่น้อยลง การสืบค้นจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ใน Internet เป็นวิธีการที่ค่อย ๆ ถูกนำมาใช้มากขึ้น (เมื่อค้นได้ก็ save เก็บไปอ่านแบบ offline ที่บ้าน) วันนี้ใช้เวลากับ gotoknow.org มากกว่าวิธีอื่น เพราะเป็นความรู้ "สด" "ใหม่" "ลึก" "ของจริงที่ผ่านการลองปฏิบัติมาแล้ว" และ "ปฏิบัติมาแล้วจนเป็นความรู้" ขอบคุณทีมงาน gotoknow.org, bloggers และ สคส. ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

จันทวรรณ
IP: xxx.7.143.39
เขียนเมื่อ 

Digital divide หรือ ช่องว่างทางสังคมต่อเทคโนโลยี ของประเทศเรายังสูงมากคะ งานวิจัยของ NECTEC เมื่อสักสองปีที่ผ่านมาบอกว่า ประมาณ 20% ของคนไทยจะ Online คะ ส่วนงานวิจัยของกระทรวง ICT เรื่อง E-Government อ้างไว้ว่า ประเทศไทยมีกลุ่มผู้มีความรู้น้อยและด้อยโอกาสอยู่ประมาณ 60% ของประชากรคะ

อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่น่าติดตามและมีประโยชน์ต่อชาติโดยรวมคือ Sattelite คะ ซึ่งจะลด Digital divide ลงได้อย่างมาก

ตอนนี้ ดิฉันกำลังรวบรวมงานเขียนของดิฉันและจัดทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง KM กับ Blog คะ เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนไทยอีก 80% ที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ได้มีโอกาสเข้าใจเรื่อง KM กับเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกคะ

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.109
เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณ อ.ดร.จันทวรรณฯ และทีมงาน ล่วงหน้าแทนคนที่ขาดโอกาส (รับรู้แต่ขาดโอกาสในการเข้าถึง) สิ่งนี้จะเป็นคุณูปการกับสังคมอีกหนึ่งเรื่องครับ