การรอคอย   ไม่ว่าจะรออะไร 

รอคิว                     ----    รอให้ถึงเวลาของเรา

รอรถ                     ----     รอว่าเมื่อไหร่จะได้ไป(เดินทาง)

รอสาย                  ----     รอว่าเมื่อไหร่จะโทรมา(ความสิ้นหวัง)

แต่การรอคอยทุกอย่างล้วน  มีความหวัง  ถ้าคุณเป็นคนที่เคยรออะไรสักอย่างอยู่  แสดงคุณยังมีความหวัง ยังมีพลังที่จะรอคอยต่อไป  แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีความหวัง  ไม่มีการรอคอย  คุณก็คือคนที่สิ้นหวังผู้เขียนเคยต้องรอคอย และไม่เคยสิ้นหวังที่จะรอต่อไป..ถ้าผู้เข้ามาอ่านเคยรอคอยอยากให้ช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า นิยามของการรอคอยของท่านเป็นอย่างไรจะรออ่านนะคะ

    หวังว่าคงไม่เป็นการรอคอยที่สิ้นหวังนะคะ