ยังจำได้ว่าเมื่อ 2 - 3 ปีก่อน ได้มีโอกาสเข้าร่วม workshop ฝึกปฏิบัติเรื่อง  "สุนทรียสนทนา" กับปรมาจารย์ด้านนี้โดยตรงคือ อาจารย์วิศิษฎ์ วังวิญญู  ครั้งนั้น สคส. ไปกันหลายคน ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร แต่สำหรับตัวเองคิดว่าเป็นเพียงการได้ไปเรียนรู้อีก 1 ทักษะ เท่านั้นเอง

แต่เชื่อไหม ผ่านไป 2 วัน จนกลับมาถึง สคส. ทำงานไปอีก 1 อาทิตย์  AAR เรื่องที่ไปฝึกก็แล้ว ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะว่า "สุนทรียสนทนา" คืออะไรกันแน่  ก็ภาษาอังกฤษใช้ว่า dialogue ที่เด็กภูธรอย่างเราเคยได้ยินในชั่วโมงภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละ  แรกเริ่มก็คิดว่าสงสัยไปฝึกการพูด พูดในที่ชุมชน พูดในที่ประชุม ฯลฯ   พอเอาเข้าจริง  ทำไมมานั่งล้อมวง มองหน้าฉัน มองหน้าเธอ กันอยู่อย่างนี้ล่ะ  ใครไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูด เออเอากับเขาสิ แล้วก็ไม่มีคนพูดจริงๆ แหละ เงียบไปทั้งห้อง แทบได้ยินเสียงเข็มตกบนพรม จนช่วงสุดท้ายผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งสะท้อนว่า "ไม่เคยประชุมที่ไหน แล้วจำลายพรมกับโคมไฟได้แม่นยำขนาดนี้  เพราะไม่กล้ามองหน้าคนที่นั่งตรงข้าม จึงได้แต่มองพื้นกับเพดานสลับกันไป"

แม้กระทั่งไปทำ workshop อีกหลายๆ ครั้ง ที่ปากพูดปาวๆ ว่าให้เล่าเรื่องนะ ฟังอย่างลึกซึ้งนะ ใช้สุนทรียสนทนานะ   ก็ยังไม่เข้าใจ ยังคิดว่าเป็นเรื่องการฝึกพูด   ผ่านไปหลาย workshop ประกอบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหลายๆ คน ทำให้เริ่มเข้าใจว่า "สุนทรียสนทนา" เป็นการฝึกพูดจริงๆ ด้วยละ แต่พูดกับตัวเองนะ พูดห้ามตัวเองไม่ให้ตัดสินถูก ผิด พูดเตือนตัวเองไม่ให้แสดงอารมณ์ขุ่นมัว 

นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกการฟังด้วย ทนฟังคนอื่นพูดจนจบได้ไหม เชื่อไหมในสิ่งที่เขาพูด ถ้าไม่เชื่อจะซักถามอย่างไรให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น

สรุปเองว่า เป็นการฝึก "สติ" นั่นเอง ฝึกให้รู้ตัว อยู่ตลอดเวลา ไม่ปล่อยให้อารมณ์มาเป็นนายเรา รวมทั้งให้เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลที่จะกระทำสิ่งต่างๆ ไม่เหมือนกัน

เมื่อคิดย้อนกลับไปวันที่ฝึกปฏิบัติ  สิ่งที่ได้มากที่สุดและซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนคือ อาจารย์วิศิษฎ์ ได้ทำ dialogue ให้ดูแล้ว ด้วยการแสดงออกของอาจารย์เอง คืออาจารย์ฟังอย่างตั้งใจ ใครจะพูดอะไร อาจารย์จะมองหน้าเขา ตั้งใจฟัง ไม่โต้แย้ง ไม่ขัดจังหวะ ไม่ตัดสินถูก ผิด   (ตอนนั้นยังคิดว่า อาจารย์ใจเย็นจัง ทนฟังอยู่ได้) โดยไม่ต้องมานั่งบอกว่า มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 1 2 3  4...    ซึ่งหากคนที่ติดรูปแบบไปร่วม workshop คงหงุดหงิดพอสมควร เพราะ "ไม่เห็นบอกเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง" "ไม่เข้าใจเลย แล้วจะไปทำรายงานสรุปได้อย่างไร"  

นี่แหละ "สุนทรียสนทนา" ในความเข้าใจของฉัน

 

อ้อม สคส.