สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นผู้หนึ่งที่ชอบอ่านบันทึกค่ะ อ่านของหลายๆคน แต่เนื่องจากว่าดิฉันเข้าไปอ่านบันทึกของท่าน อ่านแล้วก็อยากแสดงความคิดเห็น ต้องการสอบถาม หรือบางครั้งก็อยากให้กำลังใจ แต่เนื่องจากบันทึกของท่าน มิได้อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น เนื่องจากเป็นบล็อกแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดิฉันคิดว่าท่านอาจจะต้องการให้มีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนแต่ ท่านอาจไปคลิกช่องท้ายบันทึกว่า ไม่ต้องการให้มีการแสดงความคิดเห็น
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างที่ดิฉันสันนิฐานหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นท่านสามารถแก้ไขได้โดยการคลิ๊กว่าให้แสดงความคิดเห็นได้ที่ท้ายบันทึกทึกครั้ง
แต่ถ้าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โปรดตอบข้อสงสัยด้วยค่ะ
ด้วยความเคารพ และห่วงในค่ะ