ความหมายการจัดการความรู้

4/7/48

การจัดการความรู้คืออะไร?

ผมคุยเรื่องนี้กับดร.อุทัย ดุลยเกษมนานแล้ว อ.อุทัยสรุปตามความเข้าใจของท่านว่าเป็นการนำความรู้มาใช้ประโยชน์พร้อมยกตัวอย่างง่าย ๆ (ผมสังเกตว่า การอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบจากเรื่องเล่าเป็นศิลปะชั้นครู ในแวดวงวิชาการ    อ.อุทัยถือเป็นจอมยุทธท่านหนึ่ง ในวงการศาสนาคือหลวงพ่อชา) ว่า มีความรู้ว่าด้วยการรักษาสุขภาพอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่เกิดประโยชน์กับมนุษย์ คือ การออกกำลังกาย หรือความรู้ว่าด้วยโทษของบุหรี่ แต่ก็มีคนสูบกันมาก การจัดการความรู้ก็คือ จัดการให้ความรู้เหล่านั้นเกิดประโยชน์กับคนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังมีคนที่ใช้การจัดการความรู้ทำให้คนสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อจะทำให้ได้อย่างนั้น ก็ต้องมีความรู้เรื่องคนและธรรมชาติของความรู้ ก็ว่ากันไปตามความเข้าใจ แต่วิธีการใดถูกหรือผิดก็ดูกันที่ผลลัพธ์และผลกระทบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้ที่ตั้งไว้

ภีม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)