สมาชิก KM  ของสถานีวิทยุอสมท.ชุมพร

ประธานกลุ่ม  คือ  คุณปรินันท์   โมกขสุวรรณ

เลขา   คือ  คุณพรทิพย์  ตัณฑะเตมีย์

ผู้ช่วยเลขา    คือ  คุณเบญจวรรณ  ชูทาโสต

ตอนนี้อยู่ในระหว่างการกำหนดวิสัยทัศน์ค่ะ  อาจจะยังงงอยู่บ้างแต่ก็จะพยายามนะค่ัะ

อย่างที่บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น...