ผมเจอจาก SlashDot.org ว่า BBC เปิดให้ download Beethoven's Symphonies no. 6-9 ได้ ส่วน no. 1-5 นั้น ปิดไม่ให้ download ไปแล้ว แต่พบว่าถ้าใครต้องการก็ใช้ BitTorrent download ได้ โดยใช้ torrent files จาก CommonTunes.org ครับ ตอนนี้ผมกำลัง download อยู่ทั้งหมดเลย คาดว่าพรุ่งนี้เย็นๆ ก็น่าจะได้ครบ

BBC ทำโครงการนี้เพื่อทดลอง "appetite" ของผู้ฟังในการ download ผมว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจดีในการเผยแพร่เพลงที่ไม่ได้เป็นที่นิยมในตลาดส่วนใหญ่ เห็นอย่างนี้แล้วเพลงที่บรรเลงโดยครูดนตรีไทยฝีมือดีๆ กระทรวงวัฒนธรรมน่าจะมีให้ download บ้างนะครับ (หรือมีแล้ว แต่ผมไม่ทราบ ใครรู้ก็วานบอกทีครับ)