บันทึกไว้สอนตน 

1 .  การที่คนคิดมากก็อ่านน้อย  เปรียบเหมือนกินอาหารมากเกินไปไฟธาตุย่อยไม่ทันทำให้ท้องเฟ้อได้

 

2 .  การเกิดมาเป็นคนแล้วไร้คนเตือนสติแล้วจะเอาตัวรอดได้อย่างไร

 

3 .  การที่ได้ดวงใจจากผู้ยากไร้จะทำให้เราสูงขึ้น  ชีวิตคนอยู่ได้ด้วยสิ่งของต่ำ ๆเช่น กินข้าวที่เกิดจากโคลนตม  ไม่มีใครกินดาวเดือนที่ลอยอยู่บนฟ้ากว้างเลย

 

4 .  สิ่งที่โตสูงใหญ่ได้มั่นคงเพราะมีฐานรากมั่นคงแข็งแรงนั้นเอง

 

5 .  ความเป็นคนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ควรมีจิตใจที่วางอยู่ในระดับไม่โกรธและไม่กลัว

 

6 .  แท้จริงแล้วผู้ที่ดูหมิ่นบุคคลอื่นก็เท่ากับเป็นการตัดทางความก้าวหน้าของตนเอง

 

7 .  การเมากายมีลักษณะมึนงง  ประสาทหลอน  การเมาใจมีลักษณะมัวเมา  ใจเลือนราง  วิธีป้องกันการเมา  ให้นึกถึงงานในหน้าที่ของตน  อย่าให้ใจลอย  เพราะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม

 

8 .  คำว่า  ประมาทในคนมีความหมายเพื่อสังเกตดูเป็น 2 ประการ คือ  ดูคนประมาท  กับ ดูความประมาท นั้นเอง

 

9 .  ตนอยากอยู่ที่สูงต้องปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขาตัวจึงจะสูงได้  ไม่ใช่คิดพังทำลายภูเขาลงมาหาตนเอง

 

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi