บันทึกไว้สอนตน

1 . คำว่าสัตว์โลกมี 2 ชนิดคือ สัตว์ที่มีปาก ท้อง ก้น หรือที่กินที่อิ่มและที่ขี้อยู่ในระดับเสมอกันจะเป็นสัตว์ไม่ฉลาด แต่ถ้ามีปากอยู่สูงท้องอยู่กลางและก้นอยู่ต่ำเช่น คน มักจะเป็นสัตว์ที่พัฒนาให้ฉลาดได้

2 . คนมักอวดดีนี้ก็มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือ ยิ่งอวดดีเท่าไรยิ่งไม่ดี คนยิ่งมั่งมีก็ยิ่งไม่อยากพูดถึงทรัพย์สินของตนคนยิ่งคงแก่เรียนก็ยิ่งอยากอ่านอยากฟังคำพูดของคนอื่น

 3 . บางคนเพราะเขาจนจึงอวดความมั่งมี เพราะความโง่จึงอวดความฉลาด

 4 . มีสิ่งของอยู่ต่ำ ๆแต่ที่เอามาทำให้สูงได้เช่น เจดีย์เอาดินมาทำมาสร้างไม่เอาก้อนเมฆมาสร้าง ปราสาทราชวังก็เอาไม้จากป่ามาสู่เมืองหลวง เป็นต้น

 5 . พวกสัตว์มีกำลังมักจะซุ่มนิ่ง ๆ ที่ส่งเสียงดังมักอ่อนแอ ( อึ่งอ่างตัวเท่ากำปั้นแต่ส่งเสียงดังลั่นทั่วเกาะยอ คนขี้ขลาดเดินที่เปลี่ยวคนเดียว ร้องเพลงสุดเสียงแต่คนกล้ามักจะเดินเงียบ

 6 . คนดื้อด้านหัวรั้นมักเกลียดคำสอนมากกว่าคำสั่ง แต่คนดื้อดึงหัวแข็งมักเกลียดคำสั่งมากกว่าคำสอน

 7 . ถ้าเรายังสังเกตข้างนอกเห็นความดื้ออยู่ของเขา ก็รู้ได้ว่าความโง่ยังซุกตัวอยู่ในตัวเขา 8 . ถ้าจะสอนคนดื้อด้านให้เราแปลงคำสอนมาเป็นคำสั่งให้มากที่สุด

9 . ถ้าจะสอนคนดื้อดึงให้แปลงคำสั่งเป็นรูปคำสอน อธิบายให้เข้าใจแล้วจึงให้ทำตาม ถ้าสั่งตูมเดียวเลยพ่อต้องลองดีแน่ ๆ

ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi