ติดอาวุธ เครือข่าย  จัดประชุมเสริมศักยภาพ  คุณอำนวย คุณลิขิตให้กับทุกโครงการย่อย  นัดประชุมเตรียมงาน  ออกแบบหลักสูตร

จัดประชุมถอดบทเรียน  การบริหารจัดการเครือข่าย  และให้ทุกพื้นที่นำไปใช้