การสรุปบทเรียนเป็นระยะ - เป็นระบบ

1.ทบทวน  ย้อนมองข้างหลัง  - ทบทวนความสำเร็จ ความล้มเหลว

2.เรียนรู้ - ศักยภาพ  ข้อจำกัด - ล้มเหลวหรือปล่าว

3.ปรับปรุง เสริมศักยภาพ  และแก้ไขข้อจำกัด

วิเคราห์  สถานการณ์สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ